Bigporn.com hoàng thượng thẩm dục quý phi. Bên ngoài đã có người đợi sẵn Bigporn chỉ có mình tôi lịch sự bước vào chào hỏi một cách lịch sự. Khi nhìn tôi, anh cũng thấy quý phi đứng ở phía sau và sững sờ một lúc mới lấy lại bình tĩnh. Tôi đưa quà cho anh ấy và anh ấy hỏi tôi về mối quan hệ sextop của tôi với thiếu tướng. Tôi chỉ làm theo những gì Nguyệt bảo để tôi trả lời.