BravoTube.Tv nữ thích khách rơi vào vòng tay Công Công. Cũng không ít lần anh mời các đồng chí lãnh đạo đến thưởng thức BravoTube. Gái trẻ gái đẹp thì anh ta cũng phục vụ cho các sếp lớn ăn trước rồi mới ăn sau, nên chuyện phá trinh trẻ em thì không có hứng thú bằng. Chính vì biết được sở thích sextop1 của anh ấy như vậy, lại thấy nữ thích khách vừa vá trinh xong nên tôi nảy ra sáng kiến.

Screenshot_3 (Copy)