Cặp đôi anh em lôi nhau địt đủ 69 kiểu trên sân thượng Leah gotti, Nó nói: Ấy một mình? Là sao? Má nói gì con không hiểu ! Thôi đừng giả khờ nữa, anh Thần nước mặn! Mà sao mà biết con ấy một mình? Thì. à. ừm nhà vắng hoe. Chuột chạy má còn nghe. Giọng con la kiểu đó, thưởng thức phim sex loạn luân anh em họ nhẩy nhau hàng xóm còn biết nữa là. Má đang lặt rau ở ngạch cửa. Lần sau làm ơn la nhỏ chút. chàng cắc cớ, rắn mắc hỏi khó chị Lâm: Má chỉ nghe không thôi, hay cóthấv nữa? Ai hưởn đâu mà đi rình xem ba cái ngữ tàm xàm đó nà. Chị…