Cô chị gái dùng cái lồn mọng nước để làm động lực cho em trai ôn thi Ai Sayama, là được ! Tên nô tỳ đáp: Dạ dạ! Thất Thư! Kế ấy hay quá! chàng dán mắt vào kẽ vách ngó sang, xem phim sex loạn luân hấp đãn thấy mụ chủ mở tủ lấy bình rượu rót một chung đưa cho ả nô tỳ và bảo thị: Gọi Xuân Phương ra bồi rượu cho hai vị công tử đó. Họ có nhiều tiền lắm đấy. Họ nói là đến viện ta ở trọ để tìm chờ bạn. Những con mòng béo này mà không ưng Xuân Phương thì lát nữa ta sẽ bảo chúng hãy thủng thẳng chờ ta đánh bẫy con tiểu tiện…