Gái ngon bị hiếp dâm đến tê dại cái lồn Melody Marks, tiếp tục với Mận nữa. Cứ những lời ghen tuôn kiểu đó thêm một hồi nữa thì xe lại tiếp tục lăn bánh và tụi chàng đã về tới làng còn tương đối khá sớm. Qua ngày hôm sau cả làng chàng đều rộn lên với tin chàng và Lài cùng thi đậu trung học, xem phim sex hay không che sắc nét thế rồi hết nhà Lài tới nhà chàng ăn mừng không khí nhà chàng và nhà Lài rộn lên hai ba bữa mới trở lại bình thường. Từ ngày chàng về Mận đã sang nhà chàng kiếm năm lần bảy lượt nhưng chàng làm…