Nhỏ em vợ nứng lồn dập dình trên con chim của anh rể Xun Xiaoxiao, nghe đi. Thằng Bảy ậm ừ một hồi rồi nói: Tao đã nỏi với mày rồi, tao thích con Hiền lấm mà nó cứ tỉnh như không, xem phim sex trung quoc hay nhất tao đã viết thơ tỏ tình với nó mà nó trả lời trớt re. Trả lời trớt re là trả lời làm sao? Thì nó nói là nó còn nhỏ chưa nghĩ tới chuyện yêu thương gì ráo trọi, có thương nó thì hãy chờ đợi ba năm nữa rồi mới tính được. Đó vậy đó mày biểu không phải trớt re là cái gì. chàng an ủi thắng Bảy: Vậy mày…