VividCeleb.com lần đầu cùng cô giáo dậy thêm. Bạn đưa anh ta đến căn phòng hạnh phúc VividCeleb và gặp người tù. Sau đó, cả bạn và mọi người đi ra ngoài cho tôi, không ai được phép vào đây. Chỉ 1 giờ để có thể đến đây. Người quản lý đã dẫn một số người trong chúng tôi đến căn phòng dành riêng sextop cho chúng tôi. Nó cách phòng giám đốc hai phòng, hai trong số đó có hai vợ chồng đã kết hôn gặp nhau bên trong. Chồng của Thu cũng được đưa vào gần như cùng một lúc. Những người đó đã làm theo lệnh của giám đốc và rời đi ngay lập tức.

Screenshot_3-1